อบต.หนองบ่อจัดการแข่งขันเรื่อยาวประเพณี ประจำปี 2557

อบต.หนองบ่อจัดการแข่งขันเรื่อยาวประเพณี ประจำปี 2557

อบต.หนองบ่อ จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557 โดยมีเจ้าลำน้ำหลายลำเข้าร่วมการแข่งขัน

อบต.หนองบ่อจัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อบต.หนองบ่อจัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อบต.หนองบ่อ จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

อบต.หนองบ่อฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผ้าทอและการแปรรูปจากไหม

อบต.หนองบ่อฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผ้าทอและการแปรรูปจากไหม

อบต.หนองบ่อ ฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผ้าทอและการแปรรูปจาากไหม โดย ผศ.ศิริพร พงษ์พันธุ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. ทั้งหมด >>